Landelijk actief, vanuit Midden-Nederland | 033 - 23 40 410 | Contactformulier

Aanvullende steunmaatregelen per 26 november 2021

Naar aanleiding van de persconferentie op vrijdag 26 november 2021, zijn er aanvullende steunmaatregelen bekendgemaakt. Deze aanvullende maatregelen volgen snel die van twee weken geleden op, waar wij reeds over geschreven hebben. Hieronder worden de belangrijkste aspecten uitgelicht van de coronasteunmaatregelen per 26 november 2021, maar wie de volledige bekendmaking wilt lezen kan terecht op de website van de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is op 12 november 2021 weer in het leven geroepen. De aangepaste regeling is voor ondernemingen waar in het vierde kwartaal van 2021 sprake is van een omzetdaling van minimaal 30% ten opzichte van de referentieperioden. De bedrijfslasten worden nu voor 100% vergoed (was 85%). Als referentie zijn het vierde kwartaal 2019 of het eerste kwartaal van 2020 gehanteerd. De omzetdaling van 30% dient hier tegenover gezet te worden.

Sectorregelingen

Voor de evenementenbranche was de tegemoetkoming reeds tot en met 31 december 2021. De nieuwe tegemoetkoming ziet toe op een maximum van 85% van de kaarten van de totale (reguliere) capaciteit voor voorstellingen (dit was 55%). Op 12 november 2021 werd hier nog de voorwaarde van zitplaatsen aan gekoppeld, maar hier is in de maatregelen per 26 november niks over terug te vinden. Dit betreft nu dus een kleine onzekerheid. Tot slot komt er nog een regeling voor de sportsector, zowel voor de professionele als amateursport. De mogelijkheden zien toe op tegemoetkoming in de vaste lasten en de huurkosten. Hier hebben gemeenten ook de ruimte om te ondersteunen, bijvoorbeeld als het zelf panden ter beschikking stelt. De professionele sportverenigingen kunnen bijvoorbeeld een beroep doen op de hierboven aangehaalde TVL of de hieronder uitgewerkte NOW 5.

NOW-regeling

Tot en met 30 september 2021 was de vorige NOW-regeling actief. Twee weken geleden was expliciet kenbaar gemaakt dat er geen NOW 5 zou komen. Als gevolg van verdere maatregelen en daarmee een avondlockdown, is er toch een nieuwe NOW-regeling in het leven geroepen. De uitgangspunten zijn in hoofdlijnen vergelijkbaar met de NOW 4. Dat betekent dat 85% van de loonkosten gedekt kunnen worden. Aanvragen kunnen per december ingediend worden. Als referentie voor de loonkosten is september 2021 leidend. Voor startende ondernemingen (uiterlijk 30 september 2021 gestart) die anders in geldproblemen komen, kunnen straks een voorschot aanvragen.

Belastinguitstel

Met het vrijvallen van de meeste coronamaatregelen na de zomermaanden, kwam ook een einde aan de mogelijkheid voor belastinguitstel. Eerder schreven we hier nog over dat een verzoek uiterlijk 1 oktober ingediend moest zijn. Deze mogelijkheid is nu verlengd tot en met 31 december 2021. Het boekjaar is hierbij leidend, dus de belastingaangifte over december 2021 welke in januari 2022 ingediend wordt, is onderdeel van de uitstelregeling. Goed om te beseffen is dat de belastingen uiteindelijk wel betaald moeten worden.

En nu?

Wanneer bovenstaande vragen oproept, neem dan als klant zo snel mogelijk contact op via de bekende kanalen (telefoon, e-mail, et cetera). Wie reeds bekend is met dit onderwerp en er geen vragen zijn: volg de ontwikkelingen om (indien voldaan aan de voorwaarden) zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen. Geen klant? Neem dan contact op via ons formulier. Wij zullen vervolgens bekijken hoe wij hierbij kunnen ondersteunen en daarover contact opnemen.

Schuiven naar boven