Landelijk actief, vanuit Midden-Nederland | 033 - 23 40 410 | Contactformulier

Alles over de UBO en de deadline van 27 maart 2022

Een jaar geleden is bekend geworden dat alle organisaties hun UBO (Ultimate Beneficial Owners, uiteindelijk belanghebbenden) kenbaar moeten maken via de Kamer van Koophandel. De deadline om de UBO in te schrijven is 27 maart 2022. Hieronder worden de meest voorkomende situaties uitgelicht. Daarnaast is er veel informatie te vinden op de website van de KvK.

Voor wie?

Praktisch voor elke onderneming is de wetgeving rondom de UBO verplicht. Er zijn echter ook enkele uitzonderingen. Zo hoeven eenmanszaken (zzp’ers) zicht niet in te schrijven. Eenvoudig gezegd dienen alle overige rechtsvormen dus wel een UBO-opgave te doen bij de Kamer van Koophandel. In veel gevallen zal dit een eenvoudige opgave zijn, maar zodra het organisaties betreft met een complexe structuur kan het een hele puzzel zijn om per identiteit in kaart te brengen wie nu de uiteindelijk belanghebbende (UBO) is.

Eenvoudige organisaties

Zoals gezegd zullen de meeste organisaties geen grote moeite hebben met het achterhalen van de UBO. Wanneer sprake is van een B.V. en één DGA (directeur-grootaandeelhouder), dan is dat ook meteen de UBO. Dat gaat dan op voor alle entiteiten, dus de holding en alle werkmaatschappijen. Ook als de holding de bestuurder is van deze werkmaatschappijen. De route die afgelegd moet worden, stop pas wanneer er een natuurlijk persoon aangewezen kan worden.

Het wordt een ander verhaal wanneer sprake is van meerdere aandeelhouders, de eigenaar niet de bestuurder is, er sprake is van preferente aandelen, stillen vennoten, et cetera. Vuistregel is dat als sprake is van 25% van de aandelen, of 25% van de zeggenschap, dat sprake is van een UBO. Dit kan resulteren in meerdere UBO’s. Hoewel ingewikkelder, is in de gevallen dat sprake is van duidelijk aanwijsbare eigenaren de UBO aanwijzen nog niet complex is.

Complexe organisaties

Hierboven werden al enkele voorbeelden aangehaald van complexere situaties, maar complex wordt het wanneer het niet lukt om te achterhalen wie de UBO is. Bijvoorbeeld omdat sprake is van meerdere eigenaren met minder dan 25% van de aandelen, of dat er wel sprake is van aandelen maar daar geen zeggenschap aan gekoppeld is, of omdat het om verenigingen en stichtingen gaat waar überhaupt geen sprake is van een eigenaar en aandelen. In deze gevallen dient er een pseudo-UBO opgegeven te worden. De AFM spreekt van een pseudo-UBO als “er op grond van aandelen, stemrecht of eigendom geen UBO te achterhalen is”. De oplossing dient dan gezocht te worden in het aanwijzen van het hoger leidinggevend personeel als UBO. Dit wordt gezien als een uiterste terugvaloptie. Hoger leidinggevend personeel is in dit geval de statutaire directie. Dit is de directie die staat ingeschreven bij de KvK als bestuurder.

En nu?

Wanneer bovenstaande vragen oproept, neem dan als klant zo snel mogelijk contact op via de bekende kanalen (telefoon, e-mail, et cetera). Wie reeds bekend is met dit onderwerp en er geen vragen zijn: maak de UBO zo snel mogelijk maar uiterlijk 27 maart 2022 kenbaar. Dit kan via deze pagina van de KvK. Geen klant? Neem dan contact op via ons formulier. Wij zullen vervolgens bekijken hoe wij hierbij kunnen ondersteunen en daarover contact opnemen.

Schuiven naar boven