Landelijk actief, vanuit Midden-Nederland | 033 - 23 40 410 | Contactformulier

Belangrijkste fiscale wijzigingen voor 2023

Op Prinsjesdag worden traditiegetrouw de plannen voor het nieuwe jaar bekendgemaakt. Hoewel dit twee maanden geleden was, voelt het op dat moment nog ver weg om het over de fiscale wijzigingen van 2023 te hebben. Nu de laatste maand van het jaar nadert, een goed moment om kort stil te staan bij de belangrijkste wijzigingen.

Zelfstandigenaftrek

Eén van de belangrijkste fiscale voordelen voor eenmanszaken is de zelfstandigenaftrek. Wie voldoet aan de voorwaarden, krijgt een korting op de af te dragen inkomstenbelasting. De belangrijkste voorwaarde is het urencriterium. Indien er meer dan 1.225 uur op jaarbasis voor de zaak gewerkt is, kan van deze regeling gebruik worden gemaakt. Er zijn nog enkele andere voorwaarden, maar de meest voorkomende doet zich alleen voor wanneer er ook nog in loondienst gewerkt wordt. Bij twijfel of vragen, neem gerust contact met ons op.

De hoogte van de zelfstandigenaftrek bouwt steeds verder af. Dit was al langer bekend. Voor 2022 gaat het nog om een bedrag van € 6.310, maar vanaf 2023 zakt dit naar € 5.030. Uiteindelijk bouwt het af naar € 900 in 2027. Simpel gezegd zorgt dit voor een stijging van de inkomstenbelasting bij een gelijkblijvend resultaat.  Grofweg is de impact hiervan tussen de € 350 en € 650 netto. Afhankelijk van de verdere omstandigheden en in welke belastingschijf dit deel van de ‘winst’ valt.

Afschaffing FOR

Als eenmanszaak moet zelf voorzien worden in een pensioenregeling. Tot nu toe kon daarvoor een Fiscale Oudedagsreserve (ofwel FOR) opgebouwd worden. In het kort kon een gedeelte van de winst hiervoor gereserveerd worden en buiten de inkomstenbelasting worden gehouden. Bij uitkering (bijvoorbeeld na pensionering) zou dit alsnog belast worden maar tegen de dan geldende percentages. Veelal lagere percentages, omdat de inkomstenbelasting na pensionering lager is en over het algemeen het inkomen zelf ook lager is. Deze combinatie zorgt dat er op een later moment netto meer zou overblijven. Hier moet nog een formeel besluit over genomen worden, maar dit zou betekenen dat vanaf 2023 er geen opbouw meer kan plaatsvinden. Afwikkeling hoeft niet direct plaats te vinden en de gevolgen voor de bestaande FOR moet ook nog duidelijk worden.

Reiskostenvergoeding

Zowel voor eenmanszaken als personeel in loondienst geldt dat de belastingvrije onkostenvergoeding zal stijgen. Dit is de bekende 19 eurocent per kilometer. Dit als reactie op de gestegen brandstofkosten. Voor 2023 stijgt de belastingvrije reiskostenvergoeding naar € 0,21 en in 2024 naar € 0,23 per kilometer. Eenmanszaken kunnen deze regeling ook toepassen, voor zover het woon-werkverkeer is. Van en naar een eigen kantoor/werkplaats vallen hier buiten, maar van kantoor (of thuis) naar een werkgerelateerde bestemming kunnen dus fiscaal gunstig als kosten worden geboekt. Wanneer er flink wat kilometers worden gemaakt met de privéauto (dus geen lease- of zakelijke auto), zorgt dit per saldo voor een verlaging van de inkomstenbelasting.

DGA-salaris

Voor de directeur grootaandeelhouder (ook wel dga genoemd) is het eigen salaris altijd een onderwerp van gesprek. Met name in de eerste jaren, maar ook zeker daarna. Voor startende ondernemers met een B.V. is het zogenoemde gebruikelijke loon vaak een knelpunt vanwege de uitdagingen rondom de kasstromen. Voor deze fase zijn overigens oplossingen om een tijdelijke regeling te treffen. Waar het op neerkomt is dat een dga zichzelf een bepaald salaris dient te geven. De wijziging gaat niet over de drempel van deze fictie, maar om de doelmatigheidsmarge. Er bestond namelijk de mogelijkheid om als dga een marge te hanteren van 25% ten opzichte van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Indien hier sprake van is, kan dit tot gevolg hebben dat het eigen loon verhoogd moet worden.

En nu?

Mochten er vragen zijn rondom de eventuele gevolgen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Ook kunnen wij als administratiekantoor diverse diensten leveren, zowel voor eenmanszaken als het MKB.

Eén gedachte over “Belangrijkste fiscale wijzigingen voor 2023

Reacties zijn gesloten.

Schuiven naar boven