Landelijk actief, vanuit Midden-Nederland | 033 - 23 40 410 | Contactformulier

Belastingplan 2024

Zoals ieder jaar worden er op Prinsjesdag nieuwe fiscale wijzigingen bekendgemaakt. Onderdeel daarvan is het Belastingplan 2024. In lijn met vorig jaar, heeft dit mogelijk gevolgen voor de eigen onderneming. Er zijn geen grote wijzigingen aangekondigd en een deel is een bevestiging van eerder kenbaar gemaakte plannen. Eén van de speerpunten is het herzien van fiscale aftrekposten en het aanpassen van percentages en bedragen. Hoewel de tendens is dat het om verdere versobering gaat, wil dat niet per definitie zeggen dat er ook meer belasting betaald zal worden. Dit is en blijft een optelsom van verschillende fiscale onderdelen. In dit bericht worden de wat ons betreft belangrijkste wijzigingen aangehaald in relatie tot de eigen onderneming. De oplettende lezer zal zien dat dit vooral eenmanszaken zal raken (waaronder begrepen een V.O.F.). Het MKB met een B.V. heeft vooral te maken met ontwikkelingen ten aanzien van personele lasten en de algehele inflatie. Uiteraard kan dit ook bij eenmanszaken een rol spelen.

Zelfstandigenaftrek

Voor wie het niet scherp op het netvlies heeft staan: als eenmanszaak (mits voldaan aan criteria) zorgt de zelfstandigenaftrek voor een fiscaal voordeel. Er gaat namelijk een bedrag van de fiscale winst af waar dus geen inkomstenbelasting over betaald hoeft te worden. Voor 2023 ligt dit bedrag op € 5.030 (2022: € 6.310), maar voor 2024 gaat dit conform schema verder omlaag naar € 3.750. In 2027 zal dit uiteindelijk uitkomen op € 900, tenzij er tegen die tijd nieuwe plannen bekend worden gemaakt. Afhankelijk van de winst zal het effect netto tussen de € 300 en € 650 liggen.

MKB-winstvrijstelling

Naast de zelfstandigenaftrek, zorgt ook de MKB-winstvrijstelling voor een verlaging van de fiscale winst waarover inkomstenbelasting berekend zal worden. Tot op heden bedroeg dit 14%, maar dit zal in 2024 afnemen naar 12,7%. Bij een fiscale winst van € 100.000 gaat het om € 1.300. Over dit bedrag zal dan inkomstenbelasting berekend worden. Voor bedrijven met een dergelijke winst zal het gaan om grofweg € 700 netto. Wie uitkomt op € 40.000 winst, zal dit grofweg € 350 netto zijn. Goed om te benadrukken is dat er ook wijzigingen in het voordeel zijn. Zo zal de arbeidskorting in 2024 op € 5.553 beginnen en progressief afbouwen (2023: € 5.052). Kortom, reken jezelf niet meteen arm en zeker ook niet rijk. Het Belastingplan 2024 is wat dat betreft een opsomming waaruit niet direct de samenhang blijkt.

Reiskostenvergoeding

Sinds 2023 is een einde gekomen aan de eeuwig bekende 19 cent per kilometer onbelaste reiskostenvergoeding. In 2023 bedraagt dit namelijk € 0,21 per zakelijke kilometer. In 2024 zal dit, conform eerdere plannen, stijgen naar € 0,23 per kilometer. Voor zelfstandig ondernemers is dit een papieren kwestie welke de fiscale winst verlaagt. Voor werkgevers met personeel, zorgt dit voor een stijging van de personele kosten. Weliswaar met een drukkend effect op de winst indien dergelijke effecten niet doorberekend (kunnen) worden in de tarieven en prijzen.

Nieuwe box 3 uitgesteld

Eén van de veel gestelde vragen aan ons betreft box 3. Oftewel de belasting op vermogen. Sinds de uitspraak van de Hoge Raad is er veel om te doen, omdat het fundament onder het oude stelsel is weggeslagen. In het kort ging het oude stelsel uit van een fictief rendement. De weg voorwaarts is een systeem wat uitgaat van het daadwerkelijke rendement. Het streven was om dit in 2026 gereed te hebben, maar dat zal op basis van het Belastingplan 2024 nu 2027 worden. Wat dit concreet gaat betekenen is nog niet helemaal bekend. Het concept ligt inmiddels op tafel, maar daar kan nog veel aan veranderen. Ook is het de vraag wat een nieuw kabinet mogelijk voor gevolgen gaat hebben. Het ligt in lijn der verwachting dat het nieuwe systeem wel blijft uitgaan van de daadwerkelijk behaalde rendementen.

Vennootschapsbelasting

Hét vraagstuk voor het MKB met een B.V. is en blijft natuurlijk de vennootschapsbelasting. Er is al tijden veel om te doen. Is Nederland een belastingparadijs? Moeten we als ‘wereld’ toe naar een minimale belastingdruk? Hoe kan Nederland toch concurrerend blijven? Wat is de rol van multinationals hierin? Kortom, wat doet de vennootschapsbelasting in 2024? De korte versie: ongewijzigd ten opzichte van 2023. Dat wil zeggen 19% over de eerste € 200.00 en 25,8% over het meerdere. Wie verder terugkijkt, weet dat 2023 een sterke aanscherping was nadat het in 2021 en 2022 op 15% lag over de eerste € 245.000 respectievelijk € 395.000 en 25% respectievelijk 25,8% over het meerdere. Voor wie de trend compleet wil hebben: 2020 was het 16,5% over de eerste € 200.000 en 25% over het meerdere. De oplettende lezer kan ook stellen dat het uitstapje in 2021 en 2022 ongedaan is gemaakt en men meer richting de tabel van 2020 is gegaan.

En nu?

Mochten er vragen zijn rondom de eventuele gevolgen van het Belastingplan 2024, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Zoals altijd blijft het van belang om goed te kijken naar de eigen kostprijsberekening. Wanneer alle kosten zijn opgeteld, wat is dan de bijbehorende productprijs of te hanteren uurtarief. In veel opzichten zitten we in een tijd waarin kosten toenemen. Of het nu de salarissen zijn of het versoberen van fiscale vrijstellingen: afhankelijk van de eigen situatie kan iets in meer of mindere mate impact hebben op de kostprijs van het product of de dienst.

Schuiven naar boven