Landelijk actief, vanuit Midden-Nederland | 033 - 23 40 410 | Contactformulier

Benut investeringsaftrek voor het einde van 2023

Ieder jaar opnieuw kan er gebruik worden gemaakt van investeringsaftrek. De reguliere regeling betreft de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Er zijn echter ook regelingen voor specifieke investeringen, namelijk de milieu-investeringsaftrek en energie-investeringsaftrek. Op de specifieke regelingen zal verderop in het bericht ingegaan worden, maar de algehele boodschap is: benut de investeringsaftrek voor het einde van 2023. Of is het wellicht interessanter om een investering eind 2023 door te schuiven naar 2024?

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2023

Nu de tweede helft van 2023 zijn intrede heeft gedaan, is het tijd om de balans op te maken. Wat voor investeringen zijn er tot nu toe gedaan? Welke investeringen staan er nog voor de deur? Wat is het investeringsprogramma voor 2024? De antwoorden op deze vragen bepalen of er bijgestuurd moet worden. Voor ondernemers (vaak eenmanszaken of bedrijven die minder of geen gebruikmaken van machines) die nog niet aan de drempel voldoen, kan het interessant zijn om een investering van 2024 naar voren te halen. Ondernemers die al het nodige hebben geïnvesteerd maar een klein investeringsprogramma hebben voor 2024 doen er misschien goed aan om een investering uit te stellen.

InvesteringKleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.6000%
€ 2.601 t/m € 63.71628% van het investeringsbedrag
€ 63.717 t/m € 117.991€ 17.841
€ 117.992 t/m € 353.973€ 17.841 verminderd met 7,56% van het deel
van het investeringsbedrag boven de € 117.991
meer dan € 353.9730%

 Bron: Belastingdienst, 2023

Kortom, bedrijven die onder de drempel van € 2.600 zitten maar wel investeringsplannen of -ruimte hebben kunnen door een investering in de tweede helft van 2023 fiscaal voordeel verzilveren. De tabel laat ook zien dat het fiscaal voordeel minder tot nihil wordt naarmate het bedrag toeneemt. In die gevallen kan het lonen om naar het programma van 2024 te kijken en een investering door te schuiven.

Milieu- en energie-investeringsaftrek

Naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (waar alle investeringen voor in aanmerking komen), zijn er de milieu- en energie-investeringsaftrek. Deze regelingen zijn echter gebonden aan voorwaarden. In het kort komt het er op neer dat het bedrijfsmiddel als categorie op de lijst moet staan van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Financiën. De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) voert dat verder uit. Voor de milieulijst kan de website geraadpleegd worden. Voor de energielijst is een aparte pagina.

Desinvesteringsbijtelling

Goed om bij stil te staan, is dat een investering soms gepaard gaat met een desinvestering. Dat wil zeggen dat een bestaand bedrijfsmiddel vervangen wordt door hetzelfde, een vergelijkbaar, nieuwe óf ander bedrijfsmiddel. Wanneer een investering binnen 5 jaar van de hand wordt gedaan, vindt er een desinvestering plaats. In het kort komt het er op neer dat genoten investeringsaftrek naar rato verrekend moet worden. In het geval een bedrijfsmiddel vroegtijdig de onderneming verlaat (dit kan ook door technische afschrijving komen of omdat het niet langer in gebruik is), maar de vervanging in een ander jaar plaatsvindt, kan er een herinvesteringsreserve gevormd worden. Dit voorkomt dat er fiscaal afgerekend moet worden. De verrekening schuift dan door naar het jaar van de (vervangings)investering.

En nu?

Mochten er vragen zijn rondom de eventuele gevolgen, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Een goed vertrekpunt is om de investeringen tot nu toe in kaart te brengen en het investeringsprogramma voor de rest van 2023 ernaast te leggen.

Schuiven naar boven