Landelijk actief, vanuit Midden-Nederland | 033 - 23 40 410 | Contactformulier

Boekhouder on Demand

Mijn Administratie Digitaal kenmerkt zich door het zijn van een online administratiekantoor. Alleen niet iedere ondernemer heeft behoefte aan een boekhouder die de volledige administratie verzorgt. Voor deze ondernemers is er de dienst Boekhouder on Demand. Het uitgangspunt is dat de boekhouding volledig in eigen beheer is, maar dat er altijd de geruststellende gedacht is dat er een administratiekantoor klaar staat om te ondersteunen. Door vooraf afspraken te maken, zorgt de factuur niet voor verrassingen. Ook kunnen er periodieke werkzaamheden afgesproken worden, bijvoorbeeld ieder kwartaal.

Hieronder zijn enkele voorbeelden uitgewerkt, om een beter beeld te geven van de mogelijkheden. Aanvullende wensen zijn uiteraard ook mogelijk. Tot slot wordt vooraf het uurtarief voor ad-hoc werkzaamheden vastgelegd. Maar ook dan zullen wij altijd proberen naar een vaste prijs te werken. Facturen worden nooit zomaar gestuurd. Kortom, dit geeft rust én zekerheid.

Voor wie wel de boekhouding volledig uit handen wilt geven, lees meer over onze dienst All Digital of bekijk de mogelijkheden van ZZP Support of MKB Support.

De btw-scan heeft tot doel om alle in- en verkoopfacturen in de btw-periode te beoordelen op juiste verwerking. Is er btw in rekening gebracht, is het daadwerkelijk btw (en geen assurantiebelasting ad 21%) en mag de btw wel teruggevraagd worden. Door middel van deze scan kan extra zekerheid verkregen worden over het doen van een juiste btw-aangifte. Deze scan kan bijvoorbeeld ieder kwartaal uitgevoerd worden, voorafgaand aan de deadline van de btw-aangifte. De aangifte van het eerste kwartaal dient uiterlijk 30 april ingediend te zijn. De scan kan bijvoorbeeld de eerste week plaatsvinden, of zoveel later. Afhankelijk van wanneer de administratie volledig is bijgewerkt.

De scan wordt teruggekoppeld met een overzicht van eventuele bevindingen. Waar mogelijk in combinatie met een passende opvolging. Dit kan ook betekenen dat een nadere beoordeling benodigd is. Mocht er herstelwerk of een nadere analyse benodigd zijn en lukt het niet dit zelf op te pakken? Dan kan maatwerk met een vaste prijs vooraf overeengekomen worden met een boekhouder on demand.

De kostenscan heeft tot doel om het zakelijke karakter van de kosten te beoordelen. Betreft het niet-aftrekbare kosten of beperkt aftrekbare kosten, dan heeft dat gevolgen voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Door middel van deze scan kan extra zekerheid verkregen worden over het doen van een juiste aangifte. Deze scan kan periodiek plaatsvinden, maar kan in elke frequentie uitgevoerd worden. De termijn om aangifte te doen ligt namelijk ruim na einde van het boekjaar.

Een andere optie is om de kostenscan te combineren met de btw-scan. Wanneer de facturen toch beoordeeld worden op de juiste verwerking wat betreft btw, is het beoordelen op zakelijkheid eenvoudig meegenomen. Dit vergt een kleine extra inspanning, maar bespaart tijd ten opzichte van het apart van elkaar controleren.

De scans worden teruggekoppeld met een overzicht van eventuele bevindingen. Waar mogelijk in combinatie met een passende opvolging. Dit kan ook betekenen dat een nadere beoordeling benodigd is. Mocht er herstelwerk of een nadere analyse benodigd zijn, en het niet lukt dit zelf op te pakken, kan maatwerk met een vaste prijs vooraf overeengekomen worden.

Hét voordeel van een Boekhouder on Demand, is de wetenschap dat er altijd om hulp gevraagd kan worden. Dit betekent dat alle gewenste ondersteuning vooraf afgesproken kan worden. Uiteraard is maatwerk altijd mogelijk. De vooraf overeen te komen ondersteuning kan bijvoorbeeld toezien op het uitvoeren van controles anders dan de btw- of kostenscan maar ook op ondersteuning bij de inkomsten- of vennootschapsbelasting. De eigen behoefte is daarin leidend en dus altijd maatwerk. Door een vaste prijs vooraf af te spreken, al dan niet met een vaste planning, geeft dit rust en vooraf inzicht in de kosten. Dit gecombineerd met een besparing door het gros van de administratie zelf uit te voeren.

Tot slot is het voordeel van een Boekhouder on Demand dat uurtarieven vooraf duidelijk zijn. Het inschakelen van hulp is daarom zo geregeld, aangezien er een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan zonder dat er iedere maand gefactureerd zal worden.

Meer weten over een boekhouder on demand?

Neem dan nu contact met ons op via dit formulier en kies als onderwerp Boekhouder on Demand.

Voor meer informatie waar wij voor staan, zie ook de pagina over onze diensten.

Uw boekhouder on demand
Schuiven naar boven