Landelijk actief, vanuit Midden-Nederland | 033 - 23 40 410 | Contactformulier

Nieuwe steunmaatregelen vierde kwartaal 2021

Naar aanleiding van de persconferentie op 12 november 2021, zijn er nieuwe steunmaatregelen bekendgemaakt voor het vierde kwartaal van 2021. Hieronder worden de belangrijkste aspecten uitgelicht, maar wie de volledige bekendmaking wilt lezen kan terecht op de website van de Rijksoverheid.

Tegemoetkoming Vaste Lasten

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is terug. Dit is een voortzetting van de variant voor de nachthoreca (VLN-regeling), omdat voor deze sector nog restricties golden. Als gevolg van de maatregelen, worden nu meer sectoren getroffen. De regeling is voor ondernemingen waar in het vierde kwartaal van 2021 sprake is van een omzetdaling van minimaal 30% ten opzichte van de
referentieperioden. De bedrijfslasten worden dan voor 85% vergoed, zolang de omzetdrempel wordt gehaald. In de loop van het kwartaal komt het aanvraagformulier beschikbaar. Lees je goed in wat betreft secundaire voorwaarden.

Sectorregelingen

Naast de Tegemoetkoming Vaste Lasten, zijn er ook nog specifieke sectorregelingen. Voor de evenementenbranche is de tegemoetkoming gesteld op 100% tot en met 31 december 2021. De details en het aanvraagformulier worden verder uitgewerkt. Voor de cultuursector gericht op evenementen waar beperkingen gelden voor de groepsgrootte, is eveneens een tegemoetkoming mogelijk. De tegemoetkoming ziet toe op een maximum van 55% van de kaarten van de totale (reguliere) capaciteit voor voorstellingen met een zitplaats. Tot slot komt er nog een regeling voor de sportsector, zowel voor de professionele als amateursport. De uitwerking van deze regeling volgt nog.

NOW-regeling

Tot en met 30 september 2021 was de NOW-regeling actief. Met het vrijgeven van de meeste maatregelen, is hier een einde aan gekomen. Voor de, voorlopig, tijdelijke lockdownmaatregelen van drie weken is geen nieuwe NOW geïntroduceerd. Wie op zoek was naar deze tegemoetkoming, moet terugvallen op bijvoorbeeld de bovenstaande TVL-regeling of de sectorspecifieke tegemoetkomingen.

En nu?

Wanneer bovenstaande vragen oproept, neem dan als klant zo snel mogelijk contact op via de bekende kanalen (telefoon, e-mail, et cetera). Wie reeds bekend is met dit onderwerp en er geen vragen zijn: volg de ontwikkelingen om (indien voldaan aan de voorwaarden) zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen. Geen klant? Neem dan contact op via ons formulier. Wij zullen vervolgens bekijken hoe wij hierbij kunnen ondersteunen en daarover contact opnemen.

Schuiven naar boven