Landelijk actief, vanuit Midden-Nederland | 033 - 23 40 410 | Contactformulier

Overzicht wijzigingen zzp’ers per 1 januari 2022

Traditiegetrouw treden er op 1 januari nieuwe wetten in werking. De Kamer van Koophandel heeft hier een handig overzicht van gemaakt. Op de website van de KvK kan hun gehele overzicht geraadpleegd worden. Hieronder worden er enkele uitgelicht die in de meeste gevallen van toepassing zullen zijn.

Meldplicht zorgaanbieders

Voor wie actief is in de zorg of in deze branche van start gaat, is er per 2022 een meldplicht. De melding dient gedaan te worden bij het ministerie. Voor zzp’ers is een aparte informatiepagina gemaakt, welke hier te raadplegen is. Voor bestaande zorgverleners kan het betekenen dat er geen melding gedaan hoeft te worden, omdat de onderneming al in het register staat. Het is aan te raden dit wel te controleren. Nieuwe ondernemers dienen zich te melden, indien het type zorg binnen de meldplicht valt.

Woonadressen worden afgeschermd

Een hekel punt bij de Kamer van Koophandel, was het tonen van woonadressen van eenmanszaken aan huis. Per 2022 worden deze adressen afgeschermd. Voor wie een kantoor heeft of gebruikmaakt van een brievenbusregeling, kan het zakelijke adres opgegeven worden. Dit zakelijke adres zal in het Handelsregister getoond blijven worden.

Daling zelfstandigenaftrek

Eén van de fiscale voordelen voor zzp’ers is de zelfstandigenaftrek. Per 2022 is de winst waarover geen inkomstenbelasting betaald hoeft te worden gedaald van € 6.670 naar € 6.310. De houdbaarheid van deze regeling staat sowieso onder druk. Ook Brussel heeft hier een mening over. Vooralsnog blijft de zelfstandigenaftrek bestaan. Voorwaarden zijn er wel: de onderneming moet als zodanig erkend worden (ingeschreven zijn bij de KvK) en er moet voldaan worden aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar. Let wel, dit criterium kan niet naar rato berekend worden. Dit is met name voor starters van belang, omdat het niet uit maakt of er in januari of september begonnen wordt: de uren moeten voor het einde van het jaar gemaakt zijn. Iedereen die na mei/juni start zal moeilijk aan dit criterium kunnen voldoen. Uiteraard helpen wij bij het opstellen van de voorlopige aangifte en monitoren wij gedurende het jaar of het resultaat in lijn ligt. Indien nodig maken wij een nieuwe berekening.

Coronasubsidie vrijgesteld

Een belangrijke meevaller is dat wie gebruik heeft gemaakt (of nog zal maken) van de coronaregelingen TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) en TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers getroffen Sectoren) hoeft hier geen inkomstenbelasting over te betalen. Dit was vorig jaar al medegedeeld door de Belastingdienst, maar nu is dit formeel gemaakt. Daarnaast zal dit met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 gelden.

En nu?

Wanneer bovenstaande vragen oproept, neem dan als klant zo snel mogelijk contact op via de bekende kanalen (telefoon, e-mail, et cetera). Geen klant? Neem dan contact op via ons formulier. Wij zullen vervolgens bekijken hoe wij hierbij kunnen ondersteunen en daarover contact opnemen.

Schuiven naar boven