Landelijk actief, vanuit Midden-Nederland | 033 - 23 40 410 | Contactformulier

Tozo 5 aanvragen: vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021

Eén van de beschikbare coronamaatregelen voor ondernemers betreft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Ook wel bekend als de Tozo. Deze regeling is met name interessant voor zzp’ers die ook als zodanig staan ingeschreven. Andere juridische vormen, zoals de B.V., komen mogelijk eerder in aanmerking voor de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). Tevens is er nog TLV-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten) en de TONK-regeling (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten), waar mogelijk ook voor in aanmerking te komen is. In dit artikel aandacht voor de Tozo 5; de vijfde ronde van de regeling welke aangevraagd kan worden vanaf 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.

Wat is de Tozo?

Zoals genoemd, is de Tozo de afkorting voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Uit praktisch oogpunt is deze regeling onderdeel geworden van de Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Daarom verloopt de Tozo ook via de gemeente. De gemeente die benaderd moet worden, is de gemeente waar u woonachtig bent en niet waar eventueel een kantoor gehuisvest is. De Bbz is op haar beurt een vorm van de reguliere bijstand, alleen dan voor ondernemers die onder het sociaal minimum terecht zijn gekomen. Normaliter is een belangrijke voorwaarde voor de Bbz dat de onderneming levensvatbaar is. Vanwege de coronacrisis gelden andere regels. De link met de Bbz en de bijstand is wel van belang, omdat toegekende Tozo niet terugbetaald hoeft te worden. Tenzij sprake is van een lening voor bedrijfskapitaal. In dat geval hoeft dat geen probleem te zijn, omdat met de te genereren omzet deze lening terugbetaald kan worden. Een lening kan een alternatief zijn wanneer het niet lukt om geld uit de markt op te halen, bijvoorbeeld banken.

Voorwaarden Tozo 5

In dit artikel zal alleen ingegaan worden op Tozo 5. Dit heeft te maken met de looptijd van de vijfde ronde. Voorgaande regelingen zijn afgesloten en kunnen daarom niet meer aangevraagd worden. Voor ondernemers die in voorgaande rondes in aanmerking zijn gekomen en bekend zijn met de regeling, zijn met name de voorwaarden relevant. Voor wie niet eerder gebruik heeft hoeven maken van de Tozo, kan de situatie echter veranderd zijn waardoor hier toch een beroep op gedaan moet worden.

Hieronder de belangrijkste punten van aandacht zoals gepubliceerd door de Rijksoverheid (geraadpleegd op 23 augustus 2021 en aan actualisatie onderhevig):

 • De voorwaarden blijven ongewijzigd.
 • De kaders voor terugbetaling van de lening worden versoepeld:
  • Zelfstandig ondernemers hoeven pas vanaf 1 januari 2022 te starten met terugbetalen. Er wordt geen rente opgebouwd tot die tijd.
  • Vanaf het moment dat zelfstandig ondernemers de lening ontvangen, hebben ze 5 jaar de tijd om alles terug te betalen.
 • De gemeente mag bij de Tozo 5 om meer informatie vragen:
  • Zodat waar nodig extra ondersteuning geboden kan worden.
  • Met als doel om zelfstandig ondernemers zo snel mogelijk weer op eigen benen te laten staan.

En nu?

Wanneer bovenstaande vragen oproept, neem dan als klant zo snel mogelijk contact op via de bekende kanalen (telefoon, e-mail, et cetera). Wie reeds bekend is met de Tozo en er vanuit de vijfde regeling geen vragen zijn: vraag voor zover nog niet gedaan alsnog Tozo aan. Geen klant? Neem dan contact op via ons formulier. Wij zullen vervolgens bekijken hoe wij hierbij kunnen ondersteunen en daarover contact opnemen.

Schuiven naar boven