Landelijk actief, vanuit Midden-Nederland | 033 - 23 40 410 | Contactformulier

Vraag voor 1 oktober nog uitstel van belasting aan

Nu de diverse beschikbare coronamaatregelen voor ondernemers worden afgebouwd of worden stopgezet, zal de Belastingdienst er ook weer vanuit gaan dat alle belastingen worden betaald. Voor wie desondanks nog niet uit de coronaproblemen is, kan uiterlijk 30 september 2021 uitstel van betaling aanvragen. Door uitstel van betaling aan te vragen, vervalt niet de verplichting om enerzijds aangifte te doen en anderzijds te zijner tijd te betalen. Uitstel moet verlichting geven voor het komende jaar.

Welke belastingen?

Praktisch voor elke aanslag van de Belastingdienst kan uitstel worden aangevraagd. Denk aan de inkomstenbelasting, loonheffing, omzetbelasting (btw) en vennootschapsbelasting. De lijst is langer, maar dit zijn de meest voorkomende. De reden om voor uitstel te kiezen, is omdat dit financieel ruimte biedt om te investeren in de onderneming. Wel is het belangrijk om hier rekening mee te houden, want uiteindelijk zal er betaald moeten worden. Dat betekent ook dat de aangifte te zijner tijd betaald moet worden, waardoor het te betalen bedrag vanaf oktober 2022 bestaat uit de aangifte van 2022 én de uitgestelde aangifte.

Meer informatie

Voor wie meer informatie zoekt, kan terecht op de website van de Belastingdienst.

En nu?

Wanneer bovenstaande vragen oproept, neem dan als klant zo snel mogelijk contact op via de bekende kanalen (telefoon, e-mail, et cetera). Wie reeds bekend is met dit onderwerp en er geen vragen zijn: vraag voor zover nog niet gedaan alsnog uitstel aan. Geen klant? Neem dan contact op via ons formulier. Wij zullen vervolgens bekijken hoe wij hierbij kunnen ondersteunen en daarover contact opnemen.

Schuiven naar boven